Predovšetkým, nebojte sa ťažkých chvíľ. To najlepšie prichádza za nimi.

Rita Levi-Montalcini

Vitajte na stránkach Občianskeho združenia OCD STOP

Liečiť obsedantno-kompulzívnu poruchu bez spolupráce pacienta nie je možné. Ako psychiatrička sa odborne zaoberám témou OCD dlhé roky a preto viem, koľko zábran, strachu a rozpakov na strane pacientov je. Trvá často dlhé roky, kým nájdu odvahu a vyhľadajú odbornú pomoc. Takisto dlhé je obdobie hľadania vlastných trikov na reguláciu príznakov. Je potrebné zapojiť všetky dostupné zdroje pomoci - farmaká, psychoterapiu, zmysluplnú podporu blízkych a najmä vlastnú odhodlanosť. Preto si hlboko vážim, že vzniklo občianske združenie OCD STOP a jeho webová stránka. Teším sa, že odborné informácie, rady odborníkov i spolupacientov sa touto cestou môžu prihovoriť mnohým a pomôcť tak práci na tak subjektívne ťažko prežívanej psychickej poruche, akou je OCD. Prajem občianskemu združeniu OCD STOP najmä veľa entuziazmu, ale aj trpezlivosti.

MUDr. Eva Pálová, PhD.

Najnovšie články

Inšpirácia

Ten, kto chce preniesť horu, musí začať prenášaním malých kameňov.

William Faulkner

Naše kontakty

  • Občianske združenie
    OCD STOP
    Lekárska fakulta UPJŠ
    Tr. SNP 1, 040 11 Košice
  • 0903 656 892