Ľudia dokážu byť tak šťastní, ako si len ich myseľ zaumieni.

Abraham Lincoln

Pozvánka

Srdečne Vás, Vašich príbuzných a priateľov pozývame na pracovné stretnutie OCD komunity, ktoré sa uskutoční od 11. 9. 2017 – 13. 9. 2017 v obci Kysak, okr. Košice-okolie, v zariadení „Škola v prírode“.

Hlavnou témou stretnutia bude tentoraz „Pôvod OCD a práca na sebe“.

• Odborný program začína v pondelok 11.9.2017 o 15,00 hod., končí v stredu o 13,00 hod.

• Pred začatím hlavného programu v pondelok bude OCEDUKA (edukačný program pre pacientov a ich blízkych, potrebný pre tých, ktorým chýbajú základné informácie o OCD a KBT) od 9,00 hod. do 12,00 hod.

• V rámci stretnutia sa bude konať aj zhromaždenie Občianskeho združenia OCD STOP (v pondelok pred začatím hlavného programu od 12,30 hod. do 14,00 hod.).

Ubytovanie a strava sú zabezpečené, Vaše náklady na celý pobyt: pre nečlenov OCD STOP sú cca. 40 € ( členovia OZ OCD STOP majú zľavu).

Tešíme sa a dovidenia.

MUDr. E. Pálová, PhD., PhDr. M. Kovaničová, CSc., PhDr. Z. Vasiľková, OZ OCD STOP

Najnovšie články

Inšpirácia

Aj keď sa ti nedarí tak ako by si chcel, nikdy ti nič nebráni stanoviť si cieľ. Keď so svojím cieľom začneš dennodenne žiť, veľmi rýchlo pochopíš, že sa dá naplniť.

Juraj Richtárech

Naše kontakty

  • Občianske združenie
    OCD STOP
    Lekárska fakulta UPJŠ
    Tr. SNP 1, 040 11 Košice
  • 0903 656 892