Ľudia dokážu byť tak šťastní, ako si len ich myseľ zaumieni.

Abraham Lincoln

Pozvánka

Srdečne Vás, Vašich príbuzných a priateľov pozývame na pracovné stretnutie OCD komunity, ktoré sa uskutoční od 11. 9. 2017 – 13. 9. 2017 v obci Kysak, okr. Košice-okolie, v zariadení „Škola v prírode“.

Hlavnou témou stretnutia bude tentoraz „Pôvod OCD a práca na sebe“.

• Odborný program začína v pondelok 11.9.2017 o 15,00 hod., končí v stredu o 13,00 hod.

• Pred začatím hlavného programu v pondelok bude OCEDUKA (edukačný program pre pacientov a ich blízkych, potrebný pre tých, ktorým chýbajú základné informácie o OCD a KBT) od 9,00 hod. do 12,00 hod.

• V rámci stretnutia sa bude konať aj zhromaždenie Občianskeho združenia OCD STOP (v pondelok pred začatím hlavného programu od 12,30 hod. do 14,00 hod.).

Ubytovanie a strava sú zabezpečené, Vaše náklady na celý pobyt: pre nečlenov OCD STOP sú cca. 40 € ( členovia OZ OCD STOP majú zľavu).

Tešíme sa a dovidenia.

MUDr. E. Pálová, PhD., PhDr. M. Kovaničová, CSc., PhDr. Z. Vasiľková, OZ OCD STOP

Najnovšie články

Inšpirácia

Úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň.

Robert Collier

Naše kontakty

  • Občianske združenie
    OCD STOP
    Lekárska fakulta UPJŠ
    Tr. SNP 1, 040 11 Košice
  • 0903 656 892