Logo združenia OCD STOP

Občianske združenie OCD STOP

Základná charakteristika loga

Vizuál loga občianskeho združenia OCD STOP je prvým a psychologicky dôležitým faktorom pri oslovení navonok aj do vnútra združenia. Je základným prvkom vizuálnej komunikácie. U členov združenia i spolupracovníkov vytvára pocit spolupatričnosti, smerom navonok pomáha odlíšiť logo od iných združení a vstúpiť do povedomia verejnosti. Logo dotvára imidž združenia.

OCD je skratka z anglickej klasifikácie poruchy Obsessive-Compulsive Disorder. OCD je radená do podskupiny neurotických, nie psychotickych porúch. Človek nemá poškodený intelekt (racio), ktorý môže využiť na to, aby dopady tejto poruchy eliminoval na minimum. Teda, ak človek neprisudzuje obsesiam žiaden význam a správne ich zakategorizuje v rámci ktorejkoľvek terapeutickej metódy, dá sa zjednodušene povedať, že obsesie sú poriešené a OCD nemá patologický charakter. Preto je namieste zelená farba v písmenku O.

Ak človek podľahne obsesiam a nastúpia kompulzie (compulsions), môže to mať viac alebo menej patalogický charakter a tu už môžeme hovoriť o OCD, ktorá spôsobuje určitý problém konkrétnemu človeku. Kompulzie sami o sebe nie sú poruchou, sú len snahou vyhovieť obsesiam, pričom ich zjednodušene môžme nazvať ako nepotrebné a ak dosahujú patologický rozmer, tak sa môžu označiť ako nepotrebné zlozvyky. Preto je v písmenku C modrá farba.

D - symbolizuje disorder, teda poruchu, preto je namieste červená farba.

Slovo STOP v názve združenia tiež nie je náhodou, jedna zo základných terapeutických techník sa volá "STOP". Preto je namieste, že farba STOP je modrá, tak ako C (compulsions), pretože cieľom v podstate väčšiny terapeutických techník je zameranie na zastavenie nezmyselných kompulzií.

Grafické stvárnenie loga združenia je záväzné, tvorí významný identifikačný znak vizuálneho štýlu.

Logo OCD STOP na stiahnutie

verzia A Súbory verzia BSúbory
krivky (Corel Draw 9)   krivky (Corel Draw 9)
PDF (Adobe Reader) PDF (Adobe Reader)
obrázok PNG obrázok PNG
obrázok JPG obrázok JPG
font Calibri font Calibri

Súbor otvoríte alebo stiahnete kliknutím na jeho názov...

Inšpirácia

Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávajte.

Winston Churchill

Naše kontakty

  • Občianske združenie
    OCD STOP
    Lekárska fakulta UPJŠ
    Tr. SNP 1, 040 11 Košice
  • 0903 656 892