Prihláška za člena
Občianskeho združenia OCD STOP

- Prihášku vo formáte PDF (Adobe Reader) si môžete stiahnuť tu...
- Prihášku vo formáte DOC (Microsoft Word) si môžete stiahnuť tu...

Za člena združenia OCD STOP
sa môžete prihlásiť viacerými spôsobmi:

 • stiahnete si prihlášku z našej internetovej stránky, vytlačíte si ju, vypíšete, podpíšete a pošlete buď poštou na našu poštovú adresu Občianske združenie OCD STOP, Lekárska fakulta UPJŠ, Tr.SNP 1, 040 11 Košice alebo zoskenujete a pošlete mailom na našu mailovú adresu,
 • vyplnenú prihlášku môžete odovzdať aj osobne na niektorom z podujatí organizovaných združením,
 • za člena združenia sa môžete prihlásiť aj elektronickým formulárom, ktorý je uvedený nižšie.

Prihláškou za člena získate prístup k ďalším informáciám, k členstvu v komunite, k poradni klubu OCD, k prednáškam a ďalším materiálom. Prostriedky z členského sú používané na platenie výdavkov súvisiacich s jednotlivými akciami (letné stretnutia v Kojšove, vianočné a veľkonočné stretnutia a podobne).

Elektronický formulár na registráciu za člena OCD STOP:

Týmto sa prihlasujem za člena/členku Občianskeho združenia OCD STOP a vyhlasujem, že súhlasím so stanovami združenia a súhlasím aj so spracovaním a evidenciou údajov a informácií uvedených v tejto prihláške výlučne pre potreby združenia.

 
Súhlasím so stanovami.
Minimálny členský poplatok je 5,- EUR na rok, prosíme zaplatiť bankovým prevodom na účet č.300 852 2456/ 0200, vedený vo VÚB Banke, a.s.(pozor - nie vkladom v hotovosti na účet), alebo osobne na niektorom z podujatí organizovaných združením.

Inšpirácia

Keď si úplne na dne spomeň si na to, že musíš vstať a postaviť sa svojmu strachu čelom, lebo strach je iba myšlienka, ktorá blokuje v tebe odvahu, ktorú máš. Ver si a nič ťa nezastaví.

Naše kontakty

 • Občianske združenie
  OCD STOP
  Lekárska fakulta UPJŠ
  Tr. SNP 1, 040 11 Košice
 • 0903 656 892