Prihláška za člena
Občianskeho združenia OCD STOP

- Prihášku vo formáte PDF (Adobe Reader) si môžete stiahnuť tu...
- Prihášku vo formáte DOC (Microsoft Word) si môžete stiahnuť tu...

Za člena združenia OCD STOP
sa môžete prihlásiť viacerými spôsobmi:

 • stiahnete si prihlášku z našej internetovej stránky, vytlačíte si ju, vypíšete, podpíšete a pošlete buď poštou na našu poštovú adresu Občianske združenie OCD STOP, Lekárska fakulta UPJŠ, Tr.SNP 1, 040 11 Košice alebo zoskenujete a pošlete mailom na našu mailovú adresu,
 • vyplnenú prihlášku môžete odovzdať aj osobne na niektorom z podujatí organizovaných združením,
 • za člena združenia sa môžete prihlásiť aj elektronickým formulárom, ktorý je uvedený nižšie.

Prihláškou za člena získate prístup k ďalším informáciám, k členstvu v komunite, k poradni klubu OCD, k prednáškam a ďalším materiálom. Prostriedky z členského sú používané na platenie výdavkov súvisiacich s jednotlivými akciami (letné stretnutia v Kojšove, vianočné a veľkonočné stretnutia a podobne).

Elektronický formulár na registráciu za člena OCD STOP:

Týmto sa prihlasujem za člena/členku Občianskeho združenia OCD STOP a vyhlasujem, že súhlasím so stanovami združenia a súhlasím aj so spracovaním a evidenciou údajov a informácií uvedených v tejto prihláške výlučne pre potreby združenia.

 
Súhlasím so stanovami.
Minimálny členský poplatok je 5,- EUR na rok, prosíme zaplatiť bankovým prevodom na účet č.300 852 2456/ 0200, vedený vo VÚB Banke, a.s.(pozor - nie vkladom v hotovosti na účet), alebo osobne na niektorom z podujatí organizovaných združením.

Inšpirácia

Aj keď sa ti nedarí tak ako by si chcel, nikdy ti nič nebráni stanoviť si cieľ. Keď so svojím cieľom začneš dennodenne žiť, veľmi rýchlo pochopíš, že sa dá naplniť.

Juraj Richtárech

Naše kontakty

 • Občianske združenie
  OCD STOP
  Lekárska fakulta UPJŠ
  Tr. SNP 1, 040 11 Košice
 • 0903 656 892