Rádio Lumen

Médiá

rozhovor v rádiu Lumen

Rozhlasová reportáž z predĺženého víkendového pobytu v Kojšove, odvysielaná 14. augusta 2011 na rádiu Lumen.

Televízna relácia Fokus zdravie RTVS

fokus zdravievysielané 3. septembra 2013

Reláciu si môžete zo záznamu pozrieť tu...

Inšpirácia

Keď si úplne na dne spomeň si na to, že musíš vstať a postaviť sa svojmu strachu čelom, lebo strach je iba myšlienka, ktorá blokuje v tebe odvahu, ktorú máš. Ver si a nič ťa nezastaví.

Naše kontakty

  • Občianske združenie
    OCD STOP
    Lekárska fakulta UPJŠ
    Tr. SNP 1, 040 11 Košice
  • 0903 656 892