KOJŠOV 2010

1.víkendové stretnutie OC pacientov a ich rodinných príslušníkov v škole v prírode v obci Kojšov sa uskutočnilo v dňoch 25.6.-27.6.2010.

Stručný obsah stretnutia tvorili komunita, hry na zoznamovanie sa, relaxácia, večerný klub (psychogymnastika, psychosociálne hry, muzikoterapia, vytvorenie erbu komunity).

Odborná prednáška: Ja a moje správanie, Ja a OCD, Prečo práve KBT., Psychofarmakoterapia- MUDr.Eva Pálová, PhD.

Inšpirácia

Aj keď sa ti nedarí tak ako by si chcel, nikdy ti nič nebráni stanoviť si cieľ. Keď so svojím cieľom začneš dennodenne žiť, veľmi rýchlo pochopíš, že sa dá naplniť.

Juraj Richtárech

Naše kontakty

  • Občianske združenie
    OCD STOP
    Lekárska fakulta UPJŠ
    Tr. SNP 1, 040 11 Košice
  • 0903 656 892