KOJŠOV 2010

1.víkendové stretnutie OC pacientov a ich rodinných príslušníkov v škole v prírode v obci Kojšov sa uskutočnilo v dňoch 25.6.-27.6.2010.

Stručný obsah stretnutia tvorili komunita, hry na zoznamovanie sa, relaxácia, večerný klub (psychogymnastika, psychosociálne hry, muzikoterapia, vytvorenie erbu komunity).

Odborná prednáška: Ja a moje správanie, Ja a OCD, Prečo práve KBT., Psychofarmakoterapia- MUDr.Eva Pálová, PhD.

Inšpirácia

Získajte silu, odvahu a dôveru zo všetkých skúseností, v ktorých ste stáli proti svojej úzkosti. Ste schopný si povedať: “Čelil som svojmu strachu a dokážem to aj nabudúce.”

Eleanor Roosevelt

Naše kontakty

  • Občianske združenie
    OCD STOP
    Lekárska fakulta UPJŠ
    Tr. SNP 1, 040 11 Košice
  • 0903 656 892