O združení OCD STOP

Občianske združenie OCD STOP vzniklo z iniciatívy pacientov a zamestnancov 1. psychiatrickej kliniky UNLP v Košiciach, ktorí organizovali aj stretnutia komunity pacientov s obsedantno-kompulzívnou poruchou a ich príbuzných a známych.

Hlavnou náplňou činnosti združenia budú informačné a osvetové aktivity zamerané na problematiku OCD, organizovanie pravidelnej poradne a stretnutí pre členov združenia (napr. séria diskusných prednášok OCEDUKA, letné stretnutie v Kojšove, veľkonočné a vianočné stretnutia), prevádzkovanie internetovej stránky s informáciami o činnosti a o tejto poruche a možnostiach jej liečby, získavanie finančných prostriedkov od sponzorov a spolupráca s lekármi a terapeutmi v prospech pacientov a ich blízkych zasiahnutých týmto ochorením.

Registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 25.1.2012 sa občianske združenie stalo samostatnou právnickou osobou. Dňa 22.5.2012 sa konalo ustanovujúce zhromaždenie, na ktorom členovia zvolili riadne orgány združenia – výbor a kontrolóra. Výbor potom spomedzi svojich členov zvolil predsedu a podpredsedu združenia, ktorí sú štatutárnymi orgánmi združenia a konajú v jeho mene.

Občianske združenie OCD STOP

Inšpirácia

Získajte silu, odvahu a dôveru zo všetkých skúseností, v ktorých ste stáli proti svojej úzkosti. Ste schopný si povedať: “Čelil som svojmu strachu a dokážem to aj nabudúce.”

Eleanor Roosevelt

Naše kontakty

  • Občianske združenie
    OCD STOP
    Lekárska fakulta UPJŠ
    Tr. SNP 1, 040 11 Košice
  • 0903 656 892