Obsedantno-kompulzívna porucha

Obsedantno-kompulzívna porucha

OCD, v minulosti považovaná za zriedkavú a zle liečiteľnú psychickú poruchu, sa dnes považuje za pomerne častú poruchu, ktorá postihuje približne 2-3% bežnej populácie. Odhaduje sa, že v súčasnosti trpí na svete OCD asi 100 miliónov ľudí. V posledných rokoch sa potvrdilo, že OCD pomerne dobre reaguje na určitú skupinu liekov, čo zmenilo pôvodný názor, že ide o zle liečiteľnú poruchu. V súčasnosti je už nielen dostupná liečba, ale dôraz sa pri liečbe presunul od psychologických príčin k mozgovým prenášačom, čo zároveň posunulo výskum tejto poruchy v posledných rokoch k skúmaniu biochemických príčin.

Inšpirácia

Predovšetkým, nebojte sa ťažkých chvíľ. To najlepšie prichádza za nimi.

Rita Levi-Montalcini

Naše kontakty

  • Občianske združenie
    OCD STOP
    Lekárska fakulta UPJŠ
    Tr. SNP 1, 040 11 Košice
  • 0903 656 892