Obsedantno-kompulzívna porucha

Obsedantno-kompulzívna porucha

OCD, v minulosti považovaná za zriedkavú a zle liečiteľnú psychickú poruchu, sa dnes považuje za pomerne častú poruchu, ktorá postihuje približne 2-3% bežnej populácie. Odhaduje sa, že v súčasnosti trpí na svete OCD asi 100 miliónov ľudí. V posledných rokoch sa potvrdilo, že OCD pomerne dobre reaguje na určitú skupinu liekov, čo zmenilo pôvodný názor, že ide o zle liečiteľnú poruchu. V súčasnosti je už nielen dostupná liečba, ale dôraz sa pri liečbe presunul od psychologických príčin k mozgovým prenášačom, čo zároveň posunulo výskum tejto poruchy v posledných rokoch k skúmaniu biochemických príčin.

Ako často sa vyskytuje?

OCD je druhou najčastejšou poruchou hneď po depresii a vyskytuje sa častejšie, ako napr. schizofrénia a panická porucha. Odhaduje sa, že 1 z 50 ľudí trpí OCD. OCD sa vyskytuje rovnako často u mužov aj žien, zvyčajne začína v puberte alebo v ranej dospelosti. Podľa zistení z praxe trvá v priemere 7 rokov od nástupu príznakov, kým pacient vyhľadá liečbu, a aj to len vtedy, ak sú príznaky natoľko závažné, že výrazne ovplyvňujú sociálne a pracovné aktivity. Je preto dôležité zmeniť tento dlhodobý a nepriaznivý priebeh OCD zlepšením diagnostiky a sprístupnením vhodnej liečby.

Čo je to OCD?

OCD je chronické ochorenie, ktoré je charakterizované vtieravými, opakovanými, nechcenými myšlienkami (obsesiami), ktoré zapríčiňujú úzkosť, a/alebo iracionálnym, ritualistickým, opakovaným správaním, ktoré pacienti musia vykonávať (kompulziami). Je zaradená medzi úzkostné poruchy. Príznaky OCD zahŕňajú zvyčajne myšlienky o znečistení, pochybnosti a strach z agresie voči ostatným. Najčastejšie opakované správanie je nadmerné kontrolovanie, umývanie, počítanie, ukladanie, organizovanie a zhromažďovanie. Väčšina pacientov s OCD má mnohopočetné obsesie a kompulzie.

Frekvencia obsesií a kompulzií

obsesie (myšlienky):
 • znečistenie - 45% (myšlienky) - vtieravé pochybnosti - 42%,
 • zaoberanie sa/odpor k telesným funkciám (výlučkom) - 36%,
 • potreba poriadku/symetrie - 31%,
 • agresívne obsahy - 28%,
 • mnohopočetné obsesie - 60%.

kompulzie (úkony):
 • kontrolovanie - 63% (úkony) - umývanie - 50%,
 • počítanie - 36%,
 • pýtanie sa/potvrdzovanie si - 31%,
 • potreba symetrie/precíznosti- 28%,
 • nutkavé zhromažďovanie - 18%,
 • mnohopočetné kompulzie - 48%.

OCD zvyčajne trvá niekoľko rokov, počas ktorých môžu príznaky kolísať, pričom sú raz viac, raz menej závažné. Spočiatku môže byť pacient schopný udržať obsedantno-kompulzívne symptómy pod kontrolou, časom sa však kompulzívne rituály stanú u väčšiny pacientov natoľko časovo náročné, že takmer úplne preberú kontrolu nad životom človeka. Niekedy sa môže pacient naučiť určitým spôsobom prispôsobiť sa svojím obsesiám alebo kompulziám, aj keď mu tieto ešte stále značne komplikujú život.

Príklady niektorých obsesií a kompulzií:

Strach zo znečistenia

Mladý muž je presvedčený, že ak sa dotkne kľučky na dverách, alebo iných vecí, môže sa nakaziť nejakou chorobou (infekčnou). Preto si niekoľko hodín denne neustále umýva ruky a snaží sa vyhnúť akémukoľvek spoločenskému kontaktu (napr. podať si s niekým ruku), pričom navonok často zdôvodňuje svoje správanie tým, že "je veľmi čistotný".

Kompulzívne (nutkavé) kontrolovanie

Mladá mamička má nutkavé obavy, že by mohla ublížiť svojim deťom. Nie je schopná vypudiť tieto vtieravé a pre ňu neprijateľné myšlienky zo svojej mysle, preto opakovane kontroluje napr. obsah desiaty v sáčku, či tam nie je nič, čím by mohla deti otráviť.

Mladý obchodník, presvedčený, že počas jazdy autom niekoho zrazil, strávi niekoľko hodín denne opakovaným kontrolovaním kritického miesta na ceste, kam sa opakovane vracia, aby ho znovu a znovu "dôkladne" skontroloval a presvedčil sa, že nikoho nezrazil, nikomu neublížil a že na ceste neleží žiadne telo. Stáva sa, že kvôli tomu mešká na dôležité rokovanie, ale napriek tomu nedokáže kontrolovanie ani len odložiť na neskôr.

Nutkavé opakovanie

Právnik v strednom veku musí opakovane počítať a potom vo veľmi prísnom poradí zoraďovať veci na poličke. Toto musí opakovať každý deň pred odchodom do práce, a ak veci neuloží dostatočne presne podľa svojej "nutkavej" spokojnosti, musí začať všetko odznova, aj niekoľkokrát, čo je často príčinou toho, že mešká do práce.

Väčšina pacientov má aj obsesie aj kompulzie, len veľmi malá časť má iba obsesie alebo iba kompulzie. Jedinci s OCD si zvyčajne veľmi dobre uvedomujú nezmyselnosť svojho počínania, preto majú často strach z toho, že ostatní ľudia si o nich budú myslieť, že sú blázni a to ich núti, aby svoje ťažkosti držali v tajnosti. Toto všetko v konečnom dôsledku prispieva k nechuti vyhľadať pomoc.

Čo je príčinou OCD?

V minulosti sa OCD považovala za psychologicky podmienenú poruchu, ktorá mala príčiny v určitých zážitkoch z detstva, ako napr. veľmi prísna výchova, alebo neprimerané vedenie k čistotnosti. Výsledky prác, podľa ktorých pacienti s OCD veľmi dobre reagovali na liečbu určitou skupinou liekov pôsobiacich prevažne na hladinu serotonínu v mozgu, poskytli dôkazy o tom, že pri vzniku OCD hrajú dôležitú úlohu aj neurobiologické príčiny. Treba vedieť, že OCD nie je dôsledkom nijakej slabosti vôle alebo neschopnosti odporovať určitým myšlienkam, alebo predstavám.

Dá sa OCD liečiť?

Vyhliadky pacientov s OCD sa za posledných 10-15 rokov výrazne zlepšili. Treba však mať na pamäti, že pre správnu liečbu je nevyhnutná presná diagnóza, pretože len určitá skupina liekov - selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) - je účinná v liečbe. Aj keď sú SSRI v liečbe OCD účinné, predsa len nemusia vyliečiť OCD úplne. Spolu s určitými formami psychoterapie (kognitívno-behaviorálna terapia) však môžu mnohým pacientom pomôcť výrazne zredukovať zneschopňujúce symptómy OCD (obsesie a kompulzie), ktoré pacientovi výrazne a podstatne komplikujú život.

U väčšiny pacientov je OCD chronické ochorenie s kolísavým priebehom, pričom niekedy trvá niekoľko rokov, kým príznaky nadobudnú výraznú intenzitu. Avšak len veľmi malá časť (asi 2% pacientov) môže mať len 1 epizódu OCD počas života. Netreba si však zúfať, pre väčšinu pacientov (65-85%) sú lieky v kombinácii s psychoterapiou veľmi účinnou pomocou na zvládnutie príznakov OCD. Trvá približne 4-8 (u niektorých pacientov aj 12) týždňov, kým sa dostaví zlepšenie OCD príznakov. Celková dĺžka liečby zatiaľ nie je presne stanovená. Vzhľadom na chronický charakter tejto poruchy by sa však liečba nemala prerušovať skôr, ako po roku (ani v prípade veľmi dobrých výsledkov).

Inšpirácia

Aj keď sa ti nedarí tak ako by si chcel, nikdy ti nič nebráni stanoviť si cieľ. Keď so svojím cieľom začneš dennodenne žiť, veľmi rýchlo pochopíš, že sa dá naplniť.

Juraj Richtárech

Naše kontakty

 • Občianske združenie
  OCD STOP
  Lekárska fakulta UPJŠ
  Tr. SNP 1, 040 11 Košice
 • 0903 656 892